Elwira Rudecka - Logotype
Ustawa o przewodnictwie
Informacja o dopuszczalności oprowadzania grup turystycznych w Austrii.
 
Witamy Państwa w Austrii i jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi co następuje:
 
- Zgodnie z przepisami ustawy o normach europejskich CEN 13 809 punkt 2.3.5. przewodnik turystyczny jest to osoba, która oprowadza turystów w wybranym przez siebie języku, objaśniając zabytki kulturalne i przyrodnicze danego terenu i posiada zezwolenie (kwalifikacje) na określony zasięg terytorialny, który udziela i uznaje właściwy organ.
 
- W Austrii zawód przewodnika turystycznego może wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami, która ukończyła specjalny kurs i zdała egzamin przed państwową komisją.
 
- Okazyjne i czasowe wykonywanie świadczeń usług przewodnika turystycznego państw członkowskich UE, które są również oparte na ich lokalnych przepisach, upoważniają go do wykonywania takich świadczeń (posiadający co najmniej dwa lata uprawnienia przewodnika turystycznego w kraju ojczystym w ciągu ostatnich 10 lat lub wykazaniem się kwalifikacji przewodnika turystycznego w kraju ojczystym), wymaga –jeszcze przed pierwszym wykonaniem usługi w Austrii – dostarczenia pisemnego uprawnienia (notyfikacji) przewodnika turystycznego we właściwym organie (Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy w Wiedniu).
 
- To zaświadczenie wydane przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy – są Państwo zobowiązani nosić ze sobą podczas oprowadzania, aby w razie potrzeby wylegitymować się przed upoważnionymi organami.
 
- Zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych – każdy, kto nielegalnie, bez zezwolenia lub potwierdzenia przez właściwy organ, świadczy usługi przewodnika turystycznego, podlega surowemu egzekwowaniu prawa karnego (grzywna do € 3.600,- w każdym przypadku) a w każdym razie podlega ściganiu prawnemu wg. prawa cywilnego zgodnie z ustawą o nieuczciwej konkurencji.